Monthly Archives: kwiecień 2016

Jakimi sposobami ocenia się zawodowe kompetencje pracowników.

By   17 kwietnia 2016

Różnego rodzaju firmy przyjmują różne kryteria jeśli chodzi o ocenę pracowników. Część z tych kryteriów jest oparta raczej na relacjach i sympatiach, niż na rzeczywistym zweryfikowaniu umiejętności. Z kolei w innych stosuje się narzędzia i techniki, mające za zadanie zmierzyć precyzyjnie wszystko, co będzie się wiązać z pracą konkretnej osoby.

Aktualnie coraz większą popularnością zaczynają się cieszyć różne narzędzia do weryfikowania pracowniczych kompetencji. Wykorzystywane są one na przykład w czasie zatrudniania nowych ludzi, aby sprawdzić czy będą dla firmy przydatni, lecz poza tym do okresowych ocen swoich pracowników. Do takich ocen w pierwszej kolejności się bierze wiedzę oraz umiejętności, lecz wraz z zachowaniem oraz zaangażowaniem.

Pośród dużej liczby metod, które są dostępne wyróżnia się szczególnie Assessment/Development Center, uznawana aktualnie za najlepszą pod tymi względami. Statystyki pokazują, że jej skuteczność może nawet sięgać 76%, jest to poziom, do którego inne metody nawet się nie zbliżają. Rzecz jasna trzeba ją odpowiednio zastosować, gdyż tylko wtedy proces będzie maksymalnie efektywny.

Międzynarodowi specjaliści opracowali całkiem niedawno precyzyjne zalecenia, jakie dotyczą przebiegu całego procesu. Wskazują przy tym na parę istotnych obszarów, jakie należy mieć na uwadze podczas wykonywania ocen pracowniczych, a których pominięcie przyczynić się może do niepoprawnych wyników.

Po pierwsze kluczowe zadanie będzie tutaj odgrywać właściwa analiza stanowiska pracy. Przeprowadzona ona powinna być tak, żeby umożliwić określenie kompetencji i wskaźników efektywności. Jest to niezwykle ważny punkt, ponieważ zależeć od niego będą dalsze zadania, które zostaną wręczone pracownikowi.

Ważne jest także wykorzystanie wielu rozmaitych technik, dzięki którym można wszechstronnie oceniać oraz badać kompetencje. Przeprowadzana analiza zawierać powinna przynajmniej jedną symulację związaną ze wskaźnikami efektywności jeżeli będzie chodzić o dane stanowisko pracy. Wśród wykorzystywanych najczęściej wymienia się prezentacje, odgrywanie roli, koszyk zadań i grupowe dyskusje.