By   15 czerwca 2016


Gry symulacyjne w naszym projekcie dla technologów będą stworzone na poniższym materiale uzupełniającym.
Bardzo prosimy uczestników realizowanych u nas kursów i symulacji menedżerskich dla kierowników produkcji o przeglądnięcie wymienionych poniżej materiałów jako aneks do programu Symulacje Menedżerskie.
Nadmieniamy przy tym, że przedstawiona tu lista zawiera książki wykraczające poza omawianą na zajęciach wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w zakresie fabuły opracowaywanych przez Naszych Uczestników gier.

 • Wzmacnianie Cech Zespołowych w Dynamicznej Instytucji, Jan Stefanowicz
 • Szkolenia Projektowe, Karina Elwik
 • Podręcznik kierowcy zawodow. kat.B
 • Encyklopedia świat w przekroju 1975
 • Skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi.
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Własności dietetyków tablice i wykresy
 • Maszyny przepływowe cz II
 • Na tropie przyczyn wypadków
 • Odtlenianie metali
 • Uruchomienie produkcji w odlewni
 • Zapasy nieprawidłowe
 • Projektowanie obrabiarek zagadnienia ogólne iprzykłady
 • Organizacja od dołu i od góry
 • Fotografie materiałów i przedmiotów
 • Kodeks cywilny z komentarzem
 • Mały ilustrowany leksykon techniczny
 • Przekładnie stożkowe konstruukcja i technologia.
 • Obróbka skrawaniem ZBP
 • Budownictwo ogólne w urządzaniu terenów zieleni
 • Metaloznastwo
 • Socjologia pracy. Prot.Nr 87-zamiany
 • Operator żurawia
 • Rozwój gospodarczy a ochrona środowiska w krajach RWPG
 • Zarys metod statystycznych
 • System operacyjny CP/M
 • Ziemia rośliny zwierzęta
 • Ekonomia
 • Planowanie i kierowanie przygotowaniem produkcji.
 • Mały słownik techniczny angielsko-polski polsko-angielski
 • Prawo papierów wartościowych
 • Microsoft Access relacyjna baza danych dla Windows
 • System rynkowy. Fundamenty mikro i makroekonamii.Wyd.II zmienione
 • Teoria sprężystości Fizyka teoretyczna Wyd.III 227 str., 24 cm
 • Biogeochemia pierwiastków śladowych 364 str., 24 cm
 • Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 576 str.,23 cm
 • dBase IV 2.0 Quick reference 113 str.,20 cm
 • Główne problemy prawa komputerowego 269 str., 24 cm
 • Pzegląd marketingu Wyd.II 194 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • 500 pytań testowych z fizyki dla szkół średnich i kandydatów na studia Wyd.V 133 str., 20 cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne Wyd.III 384 str., 23 cm
 • Kodeks handlowy- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 233 str., 23 cm
 • Banki rynek operacje polityka wyd II 313s 20cm
 • Demokracja dla wszystkich
 • Eksperymentalne badania samochodów i ichzespołów 514 str,24 cm
 • Fizyka T.2 Wyd IX 661 str,24 cm
 • Leksykon biologiczny 794 str,24 cm
 • Fundamenty elektroniki półprzewodnikowej Wyd.II 328 str, 24 cm
 • Wprowadzenie do filozofii Wyd.II 530 str, 20 cm
 • Zarządzanie marketingiem Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych 804 str, 24 cm
 • Word 97 – po prostu 292 str, 24 cm
 • Ekologia ogólna wyd1
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie międzynarodowe 255 str, 21 cm
 • Wybrane zagadnienia z ekologii 188 str, 24 cm
 • Elementy prawa dla ekonomistów 292 str, 24 cm
 • Zarys matematyki wyższej dla studentów cz 3 Wyd 8
 • Internet Explorer 5.0 PL 248s 24cm
 • Części maszyn Wyd.V 418 str, 24 cm
 • Excel 2000 w. polska 866 str, 24 cm
 • FrontPage 2000 WWW 248 str, 24 cm
 • Kierowanie 656 str, 29 cm
 • Praktyka inwestycji finansowych 610 str, 24 cm