By   12 grudnia 2016


Informujemy że na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Eksperymentalne dopuszcza się poniższe publikacje do zaliczenia:

  • gra edukacyjna – „Obozy koncentracyjne i łagry sowieckie – Analiza porównawcza” oraz „Promocja kultury bałkańskiej w internecie w języku angielskim”
  • symulacja strategiczna – „Filmowe oblicze wojny wietnamskiej” i „Collegium Europejskie w dialogu między Zachodem a Wschodem ”
  • gra zespołowa – „Od tradycji pogańskiej do kultury chrześcijańskiej Europy środkowo-wschodniej. Działalność chrystianizacyjna Cyryla, Metodego i św. Wojciecha” oraz Symulacje Menedżerskie W Produkcji oraz „Cechy charakterstyczne powieści kryminalnej na podstawie cyklu o Breslau Marka Krajewskiego”
  • gra lingwistyczna : „Etykieta językowa w miejscu pracy” oraz „Uniwersalne prawdy bajki. Rola Ignacego Krasickiego w rozwoju gatunku”
  • symulacja lingwistyczna – „Semiramida Pólnocy czy demon zła? Wizerunek polityczny Katarzyny II” oraz „Techniki manipulacji w tekstach reklamowych”
  • gra kreatywna : „Cywilizacja śmierci – kulturowe uwarunkowania zachowań proekologicznych” oraz „Pojęcie sprawiedliwości”
  • zabawa decyzyjna : „Perswazje w listach świętego Augustyna” oraz „Kobieta za zasłoną chusty. Tradycja, symbol, dyskryminacja”
  • symulacja kreatywna : „Legendy i opowieści związane z Sandomierzem, jako czynnik podnoszący atrakcyjnośc turystyczą miasta” oraz „Islam – dialog międzykulturowy z prawosławiem”
  • symulacja komunikacyjna – „Obóz jeńców i internowanych w Strzałkowie historia i teraźniejszość” i „Współczesny model rodziny w dwóch odmiennych kulturach amerykańskiej i polskiej”