By   16 lutego 2017

Abstynencja pracowników przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu lekarskim pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za czas choroby wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do wyznaczonej liczby dni na zwolnieniu będzie je wypłacał właściciel firmy, a później ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom bardzo przydatna jest prewencja, dlatego też w takie działania angażuje się także Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały specjalistyczne warsztaty i szkolenia poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm przy tym projekcie skorzystać będą mogli poza tym z dostępnych narzędzi, pozwalających oszacować wysokość ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki temu można będzie zacząć należyte działania naprawcze, a poza tym zacząć wdrażać profilaktycznie środki zapobiegające występowaniu zawodowego stresu.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z najczęściej występujących przyczyn chorób pracowników. Ocenia się, że około 60 procent lekarskich zwolnień będzie efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym częściej bywają zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Za długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na rozmaitych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować zwiększające się problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a nie leczony może się stać przyczyną groźniejszych chorób. Długotrwałe narażenie na warunki stresowe zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy w wielu przypadkach nie wiedzą zupełnie, ile niepożądanych skutków dla nich może nieść życie w stresujących warunkach. Skutki tego typu sytuacji odbijają się także na funkcjonowaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.