By   3 sierpnia 2017

Lista dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej projektów w programie dotacji Norweskiego Grantu Szkoleniowego:

  • A7/G/MAŁOPOLSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez przystosowanie do potrzeb na rynek innowacyjnych w skali krajowej osłonek RTU wykorzystywanych do produkcji wędlin i serów., „SIBAR” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia przyznano dotację na symulacje decyzyjne. Zalecane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje Brainstorm – ma sprawdzone referecje.
  • 5/F/MAZOWIECKIE-, Innowacyjny proces produkcji modernistycznych opakowań introligatorskich w systemie „na żądanie” , STANISŁAW KUBICA REGIS, Dla tego wniosku przyznano dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Szymon Skała. Zalecane w agencji GFKM
  • 9/U/ŁÓDZKIE-, wzmocnienie konkurencyjności spółki poprzez wprowadzenie do oferty czterech, nowych, innowacyjnych produktów w zakresie sprzęgieł elastycznych (typów AC , AC , AC , AC o zróżnicowanych gabarytach), innowacyjnej technologii ich produkcji, rozszerzenie posiadanej bazy maszyn i urządzeń oraz skoordynowane uruchomienie innowacji nietechnologicznych., „REICH-CK” , Dla tego aplikacji ogłoszono subsydia na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Piotr Herra. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Profess
  • B4/G/MAZOWIECKIE-, Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych rozwiązań sprzętowych, Beskidzkie Centrum Handlowe „BOGMAR” Marian Kozłowski, Dla tego wniosku ogłoszono dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Marek Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Instytut Rozwoju Biznesu
  • C9/K/ZACHODNIOPOMORSKIE-, unowocześnienie innowacyjnej technologii produkcji saun i balii ogrodowych, LIFE POLSKA IWONA OLEJNIK, Dla tego wniosku ogłoszono dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Marek Herra. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Integra Consulting
  • GG6/J/MAZOWIECKIE-, kompleksowe przygotowanie innowacyjnych produktów w postaci bezpiecznego słupka na konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych oraz innowacyjnego procesu produkcji opracowanych w oparciu o własne badania., „GPT STAL SOLUTIONS” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Mateusz Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w agencji GFKM
  • 4/G/ŁÓDZKIE-, Rozwój działalności firmy Gabro poprzez produkcję innowacyjnej maszyny, FIRMA „GABRO” G. BRONIEC GRAŻYNA BRONIEC, Dla tego aplikacji zatwierdzono finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Mindlab