By   12 września 2017


Informujemy iż na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Integracyjne rekomendujemy prezentowane na niniejszej liście tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja lingwistyczna – „Oblicza sieci – manipulacja w internecie” oraz „Współczesne oblicze polskiego feminizmu ”
  • gra językowa – „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera” i „Strategia reklamowo-edukacyjna Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami”
  • symulacja zespołowa – „Obraz kobiety w polskim komiksie” oraz Inżynierskie Symulacje oraz „Współczesne emigracje zagraniczne Polaków – kierunki, skala i struktury oraz znaczenie rynku pracy ”
  • symulacja językowa : „Przeobrażenia administracji wojskowej w latach 1945-2010 na modelu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gnieźnie” i „Twórczość Ivo Andricia”
  • zabawa lingwistyczna : „Upadek znaczenia rodziny ukazany w szwedzkiej kinematografii” i „Nawigacja w przestrzeni z wykorzystaniem technik wizyjnych”
  • zabawa słownikowa : „Żydzi w kulturze polskiej” oraz „Motyw horror mortis w filmach Bergmana”
  • gra decyzyjna – „Rodzina i małżeństwo w Islamie” i „Projekt obozu młodzieżowego z elementami surviwalu”
  • zabawa biznesowa – „Uniwersalność leksykonu obsługującego ukraiński i polski ekodyskurs” i „Językowy stereotyp blondynki”
  • symulacja komunikacyjna : „Uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej i ich rozwój” i „Reklama jako narzędzie manipulacji próba krytycznego spojrzenia na społeczeństwo poprzez pryzmat filmu czeskiego”