By   2 lutego 2018

 • Finansowanie wydatków w zakresie wyposażenia IZ PO IG w 2011 roku
 • Foresight technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020” Regionalna strategia rozwoju nanometodyki
 • iBud wdrożenie platformy B2B dla branży budowlanej – szkolenia z kreatywności
 • Inkubator innowacyjnych procedury Przeróbki Plastycznej Stopów Lekkich na bazie Al i Mg – szkolenia interpersonalne i anglojęzyczne szkolenia menedżerskie
 • Integracja modelów typu B2B HTI Sp z oo oraz wybranych partnerów biznesowych – szkolenia sprzedażowe
 • Internetowe Wykłady Zarządzanie Projektem – szkolenia z kreatywności i anglojęzyczne szkolenia interpersonalne
 • mobilna struktura finansowa pozwalająca na porównanie, wybór i zakup produktów finansowych drogą elektroniczną
 • cyfrowa koncepcja promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – treningi z asertywności
 • Karpackie Centrum Inicjatyw Ekologicznych – Inkubator Technologiczny – szkolenia z komunikacji
 • Komputeryzacja i wyposażenie w sprzęt biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, osystemowanie komputerowe, szafy kartotekowe, pozyskanie i finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników IP i IW oraz wdrożenie Lokalnego systemu Informatyc –
 • Metagenomy jako źródło nowoczesnych narzędzi biotechnologicznych służących do bioremediacji i biotransformacji – szkolenia handlowe
 • Moduł internetowego model Zarządzania Usługami dla MSP
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z komunikacji
 • Nowoczesny zakład produkcji modernizacyjnego biopaliwa – peletów – szkolenia pracownicze
 • Osiągnięcie progresu konkurencyjności i innowacyjności apteki poprzez pozyskanie urządzeń i osystemowania umożliwiającego elektroniczną wymianę informacji – warsztaty sprzedażowe
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do narzędziowego układania opakowań na paletach
 • Plan rozwoju importu (PRE) dla Krynicy Vitamin – warsztaty z obslugi klienta
 • Portal dla biegaczy MOJE BIEGANIEPL z e-usługą STREFA BIEGACZA – szkolenia negocjacyjne
 • Poszerzenie oferty Global Pollena SA o modernizacyjne produkty do płukania tkanin
 • Produkcja skór w technologii bezchromowej – szkolenia z obslugi klienta
 • Przeciwdziałanie stratyfikacji cyfrowej w Gminie Sanok – szkolenia miekkie
 • Rozpoczęcie importu przez BIURO HANDLOWE GORGOL
 • wzmocnienie strategii działania importu innowacyjnych szalunków do zabezpieczania wykopów – warsztaty handlowe
 • rozwój działalności importowej i zdobycie nowych rynków zbytu dla nowoczesnych produktów
 • unowocześnienie działalności importowej poprzez opracowanie koncepcji dynamizacji importu – szkolenia z konfliktów
 • skok technologiczny Firmy Grześkowiak Spółka Jawna poprzez uruchomienie harmonogramu ekspansji importu
 • rozwój firmy SMAY Sp z oo przez uruchomienie systemu B2B – treningi interpersonalne
 • wzmocnienie strategii działania Pierwszego wewnętrznego Klastra Budownictwa Pasywnego i
 • Specjalistyczna pomoc doradcza w przygotowaniu przedsiębiorstwa do pozyskania – szkolenia interpersonalne
 • Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby modernizacyjnej Gospodarki
 • Udział w Targach AUTUMN International Fair/Tirana, 25-30112010 – szkolenia sprzedażowe
 • Uruchomienie usługi e-crm przez firmę MCX Telecom – treningi menedżerskie
 • Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazek „Nowe szczepy bakteriofagów do leczenia zakażeń bakteryjnych, zwłaszcza szczepami bakterii lekoopornych rodzaju Enterococcus” opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Wdroenie koncepcji intensyfikacji importu w przedsiebiorstwie HSG MISTRAL – szkolenia zamkniete
 • Wirtualne biuro – podniesienie poziomu bezpieczeństwa archiwizacji danych w przedsiębiorstwie – treningi menedżerskie
 • Wyposażenie Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczących II stopnia w latach 2007 i 2008
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – treningi z przywództwa
 • Zaplanowanie i uruchomienie do produkcji innowacyjnych i proekologicznych palet transportowych – szkolenia biznesowe
 • Zaplanowanie zzdiagnozowanie i uruchomienie produkcji ekranów akustycznych przez Moller Polska
 • zakup i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – warsztaty z kreatywności
 • zakup innowacyjnej linii pralniczej wykonującej całościowe procesy produkcyjno-technologiczne – szkolenia firmowe}