Adres naszego biura to:
WRÓBEL – SZKOLENIA
Tischnera 8, 30-418 Kraków
Tel. 698-559-536