Monthly Archives: luty 2017

Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

By   16 lutego 2017

Ostatnie kilka miesięcy to poprawiająca się sytuacja na rynku pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia uzyskał najniższy poziom od 1991 roku. W październiku bieżącego roku wynosiło około ośmiu procent, a spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Taka sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą pojawić się u nich problemy ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością sytuacja tego typu jest widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od paru lat ludzie są przyzwyczajeni do tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Lecz dość podobna sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, między innymi w obszarach, w których jeszcze do niedawna z pracą było bardzo różnie.

Tego typu sytuacja będzie bardzo korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, ale także dla gospodarki, jaką będzie napędzał odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Oprócz tego coraz większe znaczenie mają różne benefity, jakimi kusi się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć karty sportowe, prywatną opiekę zdrowotną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co ważne, trendy w naszym kraju są zupełnie inne, niż w innych krajach, gdzie obserwowany jest systematyczny wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w tym roku liczba osób pozostających bez pracy osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew tezom wielu osób, technologiczny postęp i zwiększająca się automatyzacja nie mają dużego wpływu na stopę bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od dziewiętnastego wieku, a w dalszym ciągu pomimo używania ogromnej ilości najróżniejszych urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą spowodować znikanie pewnych zawodów i tworzenie się innych.

Ich liczba w ostatnich latach rośnie bardzo szybko, albo korzystają one w bezpośredni sposób z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować powinny we własny rozwój i nie obawiać się zmian.

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

By   16 lutego 2017

Ostatnie kilka miesięcy to polepszająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najniższy od 1991 roku poziom. W październiku wynosiło około ośmiu procent, a jakieś spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem dobrych pracowników.

Z całą pewnością taka sytuacja występuje w technologicznych branżach, tam już od paru lat ludzie są świadomi tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak bardzo podoba sytuacja zaczyna mieć miejsce w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna z pracą było bardzo różnie.

Taka sytuacja będzie korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz również dla naszej gospodarki, jaką pomoże napędzić wzrost pensji. Dodatkowo coraz większą rolę ogrywają różne benefity, jakimi kusi się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć sportowe karty, opiekę medyczną czy też pakiet ubezpieczeń dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w tym roku ogólna ilość osób nie mających stałego zatrudnienia osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Główną przyczyną tego typu problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Wbrew opiniom licznych osób, technologiczny postęp i automatyzacja pracy zbyt mocno nie wpływają na ilość bezrobotnych. Takie hasła usłyszeć już można od XIX wieku, a nadal mimo wykorzystywania dużej liczby maszyn i urządzeń pracownicy cały czas są potrzebni. Natomiast faktycznie tak jest, że zaawansowane technologie mogą spowodować znikanie pewnych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z tego też powodu widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować powinny w swój rozwój i nie bać się zmian.

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

By   16 lutego 2017

Ostatnie miesiące to poprawiająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia osiągnął najmniejszy od 1991 roku poziom. W październiku bieżącego roku miało wartość 8,2 procenta, a spadki były widoczne aż w 14 województwach. Taka sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z wyszukaniem dobrych pracowników.

Na pewno taka sytuacja jest widoczna w branżach technologicznych, w nich już od kilku lat pracujący tam ludzie są świadomi tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Lecz taka sytuacja pojawia się ostatnio w zupełnie nowych branżach, również w obszarach, w których jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja jest dość korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, ale także dla całości gospodarki, którą pomoże napędzić odpowiedni wzrost pensji. Dodatkowo duże znaczenie zaczynają mieć różne benefity, jakimi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich między innymi sportowe karty, prywatną opiekę medyczną czy ubezpieczeniowe pakiety dla pracowników i ich rodzin.

Co ważne, tendencje w naszym kraju są zupełnie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwuje się regularny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w bieżącym roku ogólna liczba ludzi pozostających bez pracy może sięgnąć poziomu blisko 200 milionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom licznych osób, postęp technologiczny i zwiększająca się automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na ilość bezrobotnych. Takie hasła często się słyszy od dziewiętnastego wieku, a cały czas pomimo pojawienia się ogromnych ilości urządzeń i maszyn pracowników nic nie zastąpi. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne technologie będą powodowały wymieranie pewnych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować we własny rozwój i nie obawiać się zmian.

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

By   16 lutego 2017

Abstynencja pracowników przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu lekarskim pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za czas choroby wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do wyznaczonej liczby dni na zwolnieniu będzie je wypłacał właściciel firmy, a później ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom bardzo przydatna jest prewencja, dlatego też w takie działania angażuje się także Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały specjalistyczne warsztaty i szkolenia poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm przy tym projekcie skorzystać będą mogli poza tym z dostępnych narzędzi, pozwalających oszacować wysokość ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki temu można będzie zacząć należyte działania naprawcze, a poza tym zacząć wdrażać profilaktycznie środki zapobiegające występowaniu zawodowego stresu.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z najczęściej występujących przyczyn chorób pracowników. Ocenia się, że około 60 procent lekarskich zwolnień będzie efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym częściej bywają zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Za długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na rozmaitych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować zwiększające się problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a nie leczony może się stać przyczyną groźniejszych chorób. Długotrwałe narażenie na warunki stresowe zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy w wielu przypadkach nie wiedzą zupełnie, ile niepożądanych skutków dla nich może nieść życie w stresujących warunkach. Skutki tego typu sytuacji odbijają się także na funkcjonowaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

By   16 lutego 2017

Nieobecność pracowników przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia taki pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz również mu się należy za czas choroby wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do wyznaczonej ilości dni na zwolnieniu będzie je wypłacał pracodawca, a następnie obowiązek ten przejmuje ZUS.

W zapobieganiu chorób pracowniczych ważna jest prewencja, z tego też powodu w działania tego typu często się też angażuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne kursy i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy w ramach tego projektu mogą skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, pozwalających skontrolować zakres ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki takiej analizie można będzie rozpocząć skuteczne działania zapobiegające, a poza tym wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, ten czynnik jest jednym z najczęściej występujących przyczyn pracowniczych chorób. Szacuje się, że blisko sześćdziesiąt procent lekarskich zwolnień będzie skutkiem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej pośród problemów z pracą zawodową.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na wielu różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje rosnące problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a nie leczony stać się może powodem bardziej poważnych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na duży stres zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie mają zupełnie świadomości, ile negatywnych skutków niesie dla nich stresujące życie. Skutki tego typu sytuacji będą się również odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.