By   16 kwietnia 2016


Gry symulacyjne w naszym programie dla kierowników produkcji będą skonstruowane na tym materiale wiedzowym.
Gorąco prosimy absolwentów realizowanych u nas kursów i gier menedżerskich w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie przedstawionych tu książek w uzupełnieniu do treningu Mnemotechniczne Gry Negocjacyjne.
Pragniemy dodać w tym miejscu, iż umieszczona w tym miejscu baza zawiera tytuły wychodzące poza zaawansowaną nawet wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji odnośnie scenariusza opracowaywanych przez Naszych Uczestników gier.

 • Wzmacnianie Cech Zespołowych w Nowoczesnej Instytucji, Tymon Turzeja
 • Szkolenia Menedżerskie, Joanna Aldowska
 • Amortyzatory pojazdów samochodowych.
 • Przewodnik magazyniera
 • Słownik naukowo – tech.niemiecko -polski
 • Gry integracyjne – fundamenty teoretyczne
 • Zbiór zadań z geometri wykreślanej t1
 • 77 tematów fotograficznych
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czII
 • Algebra dla klasy II L.O
 • Na tropie przyczyn wypadków
 • Układy elektroniki przemysłu
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie
 • Układy elektroniki przemysłowej
 • Ubezpieczenia komunikacyjne
 • Komputery jednolitego systemu
 • Urządzenia elektryczne.Profilaktyka pożarowa
 • Dokształcanie i doskonalenie w zakresie ochrony pracy Wyd. II popr. I uzup.
 • Technologia chemiczna nieorganiczna
 • Poradnik majstra budowlanego
 • Akumulator w moim samochodzie
 • Poznaj swój komputer
 • Kulisy kroju i szycia.
 • Górniczy stan w wierzeniach i obrzędach,humorze i pieśnach
 • Remonty i konserwacje maszyn oraz urządzeń technicznych
 • Niezawodność łożysk tocznych
 • Fundamenty projektowania siłowni cieplnych
 • Automatyka zabezpieczenia regulacyjna i łącznościowa w systemie elektroenergetym
 • Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze
 • Side Kick Plus
 • Wielka księga małego biznesu
 • Awarie reaktorowe a bezpieczeństwo energetyki jądrowej.Wyd.I. 251str.,23cm.
 • Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. Wyd.III całkowicie zmienione. Podręcznik akademicki. 720str.,23cm.
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Ekologiczne kierunki w medycynie naturalnej.Wyd I 179str,20cm
 • Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 576 str.,23 cm
 • Microsoft ACCESS dla Windows zasady użytkowania 134 str.,24 cm
 • Programowanie współbieżne i rozproszone w przykładach i zadaniach 389 str., 24 cm
 • Przedsiębiortwo w gospodarce rynkowej zarządzanie-marketing-finanse Wyd.II 285 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem St.pr.31.10.93 818 str., 24 cm
 • Podręczny słownik hiszpańsko-polski Wyd.3 800 str.,21 cm
 • Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych w pytaniach i odpowiedziach Wyd.III 210 str., 20 cm
 • MS-DOS 5 pomysły i zastosowania + dyskietka 351 str., 24 cm
 • Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne Komentarz do cz.II kodeksu postępowania cywilnego T.2 396 str.21 cm
 • Człowiek istota społeczna Wyd.IV 575 str, 21 cm
 • Nowa encyklopedia powszechna t.V P-S 1007 str,30 cm
 • Kodeks pracy po nowelizacji – komentarz 426 str,20 cm
 • Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy Wyd.V 298 str, 24 cm
 • Kierowanie 535 str, 30 cm
 • Przewodnik naprawy magnetowidów cz.II Przegląd rozwiązań układowych mechanizmów i ich kontroli 228 str, 20 cm
 • Fizyka – pola i prąd – testy 371 str, 20 cm
 • Język angielski – mały podręcznik tekstów pisanych 233 str, 20 cm
 • Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice 499 str, 24 cm
 • Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych
 • Algorytmy +D-3 269s 24cm
 • Ekonomia marketing i zarządzanie 224 str, 24 cm
 • Negocjacje 185s 20cm
 • Poznaj Windows 98 PL 514s 24cm
 • Wiedza o społeczeństwie dla LO i LZ iT 292s 24cm
 • Java Script D-124 1093 str, 24 cm
 • Podstawy obliczeń chemicznych z programami komputerowymi D-134 486s 24cm
 • C++ Struktury danych i algorytmy 477 str, 24 cm
 • Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem