By   17 kwietnia 2016

Zawiadamiamy że w ramach funduszu unijnego „Mazowiecki Program Pomocowy” na dwa Treningi Dla Reprezentantów Sprzedaży grant uzskały poniższe projekty:

 • Szkolenie Menedżerów w przedsiębiorstwie Konwikpol
 • Szkolenia z zarządzania firmą impulsem innowacji.
 • „Most w 3 miesiące” – wdrożenie technologii polimerobetonów – IniTech I
 • Nr PKWiU 27.53.10
 • innowacyjny proces AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom
 • opracowanie technologii wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w zaawansowanym technicznie inhalatorze proszkowym.
 • sporządzenie i uruchomienie systemu informatycznego B2B w spółce Darco Sp. z o.o.
 • sporządzenie i uruchomienie metodyki wytwarzania nowych leków generycznych
 • opracowanie i uruchomienie pakietu leków kardiologicznych nowej generacji
 • sporządzenie modernizacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej
 • opracowanie studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku
 • struktura e-usługowa automatyzująca i wspierająca procesy marketingowe i handlowe pomiędzy producentami, hurtownikami i detalistami
 • przygotowanie koncepcji rozwoju importu
 • reorganizacja infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy rejestrów środowiskowych
 • program technologicznego generowania aplikacji na urządzenia mobilne.
 • opracowanie nowoczesnego Centrum Izolacji Antykorozyjnych rur stalowych przez IZOSTAL
 • stworzenie Centrum Usług Wspólnych świadczącego modernizacyjne usługi wsparcia procesu audytowego
 • wdrożenie nowoczesnego systemu odczytywania i identyfikacji kodów zdigitalizowanych i kreskowych za pomocą głosu
 • wdrożenie nowoczesnych e-usług poprzez wypracowanie platformy internetowej informującej o promocyjnych ofertach.
 • implementacja koncepcji rozwoju importu w przedsiębiorstwie Extrem Sp. z o.o.
 • implementacja interdyscyplinarnego procesu produkcji pomp wirowych i tłoczni ścieków.
 • wypracowanie nowoczesnej, mobilnej, zautomatyzowanej obsługi analiz i prognoz finansowych dla sektora MSP oraz mikroprzedsiębiorstw.
 • stworzenie internetowego portalu bazy wiedzy z zakresu prawa PRAWOTEKA.PL
 • wypracowanie cyfrowego Portalu zakupów Grupowych wspomagającego proces handlu detalicznego typu e-commerce
 • wypracowanie internetowego serwisu udostępniającego funkcjonalności projektu komputerowego wspierającego zarządzanie mikro i małą firmą.

  Tagi: szkolenia dofinansowane, szkolenie załogi