By   17 maja 2016

Powiadomienie – weryfikacja – Szkolenie Trenerskie


Niniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Akademia Wykładowców Przywództwa:

Rolą egzaminowanego w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych pracowników jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a w drugiej części zadania przeprowadzenie dla tej jednostki kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Dobrowolnym etapem egzaminu może być Badanie Oczekiwań HR: Kwestionariusz Oczekiwań Rozwojowych – online.

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Asertywność w kontaktach z trudnymi klientami
 • Szkolenie okresowe bhp dla wszytskich grup zawodowych: pracodawców i pracowników
 • Zarządzanie czasem i priorytetami
 • Budowanie i efektywna współpraca w ramach partnerstwa i koalicji.


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ „DOM POD SŁOŃCEM” W TORUNIU
 • KLUB SPORTU I REKREACJI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „TĘCZA”
 • STOWARZYSZENIE KOSZYKÓWKI MŁODZIEŻOWEJ „ZASTAL”
 • LIGA OCHRONY PRZYRODY
 • STOWARZYSZENIE ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
 • FUNDACJA ROZWOJU DIALIZOTERAPII I NEFROLOGII
 • FUNDACJA IGNATIANUM
 • FUNDACJA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W PAWŁOSIOWIE
 • STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO „ZAWSZE RAZEM”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TRÓJKA” W EŁKU
 • STOWARZYSZENIE „NA RZECZ ROZWOJU WSI BRONISZÓW I RADWANÓW”
 • STOWARZYSZENIE SPORTU I REKREACJI ZŁOTNIKI
 • INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ – SPOTKAJMY SIĘ…
 • STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY „PIAST” STRZELCE OPOLSKIE
 • FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI