By   29 października 2016


Bardzo prosimy słuchaczy prowadzonych przez naszą organizację kursów i symulacji menedżerskich dla kierowników produkcji o przejrzenie poniższych książek w uzupełnieniu do treningu Symulacje Szkoleniowe.
Pragniemy dodać w tym miejscu, że dobrana przez naszych trenerów baza zawiera książki wychodzące poza klasyczną wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji odnośnie fabuły opracowaywanych przez Naszych Uczestników gier.

 • Budowanie Zachowań Proaktywnych w Konkurencyjnej Jednostce Biznesowej, Norbert Stanisławski
 • Szkolenia Projektowe, Karina Aldowska
 • Pomiary temperatury
 • Słownik Polskiej Terminologi Chemicznej
 • Zapobieganie porażeniom elektr. w przemyśle
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Zarys elektrycznej tensometrii oporowej.
 • Kontrola chemiczna obiegów wodnych i wodno-parowych
 • Technologia metali t.1
 • Eksploatacja urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Podręcznik kierowców zawodowych kat BiC
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
 • Tablice stali zwykłej jakości
 • Minikomputery biurowe – informatyka w praktyce
 • Materiały budowlane mineralne i chemiczne
 • Ekonomika pracy
 • Mała encyklopedia medycyny tom II P-Ż
 • Diody i tranzystory w pytaniach i odpowiedziach
 • Wojsko Polskie 1939-1945.Barwa i broń
 • Pompy
 • Słownik historyczny kopalni węgla na ziemiach polskich.
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
 • Programowanie w języku Fortran
 • Słownik skrótów elektrownianych angielsko-polski.
 • Kotłownie i elektrociepłownie przemysłowe
 • Mikrokomputery świata
 • Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem t3
 • IBM PCiPC DOS
 • Sidekick i Superkey PPP
 • Side Kick Plus
 • Podręczny słownik angielsko – polski
 • Kronika sportu.Wyd.I
 • Logika praktyczna 261 str. 24 cm
 • Teoria funkcji wielu zmiennych zespolonych 399 str.,24 cm
 • Podzespoły elektroniczne Półprzewodniki Poradnik Wyd II 583s,24cm
 • MS-DOS 4.01 Wyd.IV 91 str., 16 cm
 • dBase IV 2.0 Quick reference 113 str.,20 cm
 • UNIX dla opornych Podręcznik dla większości z Nas 363 str., 23 cm
 • Podstawy marketingu Wyd.II 194 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Elektrotechnika dla ZSZ cz2 wyd5 207s 20cm
 • Corel DRAW 4 Poradnik 389s 20cm
 • Poradnik majstra budowlanego Wyd.VI 752 str., 24 cm
 • Japońskie techniki zarządzania- na świecie jest inaczej 35 str. 20 cm
 • Auto CAD 12.Ćwiczenia praktyczne
 • Fizyka 1 Wyd.XI 702 str,24 cm
 • Ekologia wód śródlądowych 390 str,24 cm
 • Transformacja polskiej gospodarki Sukces czy porażka? 197 str,24 cm
 • Sieci komputerowe TCP/IP, Zasady,protokoły i architektura cz.1 671 str, 24 cm
 • Ochrona i kształtowanie środowiska Wyd.IV 198 str, 20 cm
 • Windows NT w.4 PL t.2 480 str, 20 cm
 • Rachunkowość finansowa Wyd.II 522 str, 24 cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz1
 • Prawo handlowe – zarys wykładu 569 str, 24 cm
 • Części maszyn Wyd.V 418 str. 24 cm
 • Wieża Babel Słownik wyrazów obcych 618s 24cm
 • Zarys matematyki wyższej dla studentów I 447 str, 24 cm
 • Historia ustroju i prawa polskiego Wyd.IV 655 str, 24 cm
 • Delphi 4 – metody numeryczne. D-75 581 str, 24 cm
 • Britannica atlas
 • Matlab – programowanie 312 str, 24 cm
 • ABC Internetu 216 str. 24 cm
 • Geodezja Wyd. III zm. i uzup.
 • Słownik techniczny włosko-polski Wyd.3 295 str, 24 cm