By   7 stycznia 2017


Zawiadamiamy że w ramach funduszu dofinansowań „Śląski Fundusz Społeczny” do eksperckiego etapu zaakceptowano znajdujące się na poniższej liście projekty:

 • wypracowanie cyfrowego serwisu, na którym świadczona będzie e-usługa wymiany walut dla spłacających kredyty w walutach obcych – szkolenia zamkniete
 • zbudowanie kompleksowego mobilnego serwisu przewodnika turystycznego po świecie – szkolenia z zarządzania czasem
 • Szkolenia Dla Menedżerów w Warszawie – szkolenia handlowe
 • – treningi z przywództwa
 • stworzenie portalu mobilnego, pośredniczącego w odzyskiwaniu części kwot, wydawanych przez internautów w transakcjach on-line – warsztaty interpersonalne
 • wypracowanie serwisu zdalnego w zakresie porównywania ofert usług – treningi z konfliktów
 • wypracowanie wirtualnej przymierzalni ubrań zaimplementowanie nowej e-usługi – treningi z zarządzania projektem
 • przyrost międzynarodowej konkurencyjności firmy Stalmech poprzez uruchomienie modernizacyjnej linii technologicznej – szkolenia miekkie
 • zwiększenie sprzedaży eksportowej przedsiębiorstwa wielobranżowego Prima sp z oo – szkolenia menedżerskie
 • „Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło” – szkolenia biznesowe
 • Awatar – Wirtualny Asystent CRM “ nowatorska koncepcja komputerowa wspierająca kompleksowo procesy biznesowe we współpracujących firmach – warsztaty negocjacyjne
 • Badania nad budową architektury masowego procesu pocztowego nowej generacji przy założeniu dużej skalowalności umożliwiającej zastosowanie produktu na skalę globalną – szkolenia z zarządzania projektem
 • Budowa i wyposażenie zakładu produkcyjnego wraz opracowaniem i wyposażeniem laboratorium B+R w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym – warsztaty miekkie
 • CasePro 2010 – semantyczny projekt do obsługi spraw – szkolenia sprzedażowe
 • CLAW – innowacyjne narzędzie wspomagające tworzenie gier i osystemowania multimedialnego dla – szkolenia z zarządzania projektem
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez zaimplementowanie nowoczesnych usług inżynieryjno-montażowych – szkolenia sprzedażowe
 • interaktywny Kalendarz Dni Wolnych na Świecie – treningi z zarządzania projektem