By   8 stycznia 2017


Potwierdzamy iż na programie Trening Kreatywny i Symulacje Umiejętnościowe zaleca się następujące problemy do pracy dyplomowej:

  • zabawa zespołowa : „Estetyka współczesnej kultury popularnej” i „Seks i erotyka w reklamie”
  • zabawa lingwistyczna : „Mistyka gór w katolicyźmie polskim” i „Zbrodnia i śledztwo w dreszczowcach Thomasa Harrisa”
  • zabawa językowa : „Błahowist – o dialogu w historii. Społeczne oddziaływanie miesięcznika w Cerkwi Grekokatolickiej w Polsce” i Literackie Symulacje Biznesowe oraz „Kampanie wyborcze – działania perlokucyjne”
  • symulacja komunikacyjna – „Polisemiotyczny obraz państwa w polskim rapie” i „Integracja europejska, a chrześcijaństwo w Polsce”
  • gra lingwistyczna – „Obraz społeczno-kulturowy gminy Niechanowo od XIX do XX w.” i „Rozwój polskich portali prasowych w latach 2000-2007 (na przykladzie wybranych tytułów)”
  • symulacja kreatywna : „Masaż leczniczy i relaksacyjny jako forma odnowy biologicznej w opinii osób powyżej 50 roku życia” oraz „Dziennikarstwo internetowe w dobie cywilizacji medialnej”
  • zabawa komunikacyjna : „Kongres w Berlinie jako punkt zwrotny w dziejach Półwyspu Bałkańskiego i ostatni etap wojny rosyjsko – tureckiej w latach 1877-1879” oraz „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce ( na przykladzie województwa wielkopolskiego)”
  • zabawa słownikowa : „Interaktywne zachowania językowe na przykadzie komunikacji między twórcą radiowym a odbiorcą” i „Polska, a Bułgaria i Macedonia. Wizerunek Bułgarii i Macedonii w polskich mediach”
  • zabawa komunikacyjna : „Rozpad Jugosławii i udział wspólnoty międzynarodowej w konfliktach pod koniec XX wieku (od 1991 – współczesności)” oraz „Samorządowa kampania wyborcza w Gnieźnie w 2006 r. na łamach prasy lokalnej”