By   9 lutego 2017


Potwierdzamy iż w ramach pogramu europejskiego „Opolski Fundusz Społeczny” do czwartego etapu dopuszczono poniższe wnioski:

 • stworzenie zdalnej interdyscyplinarnej platformy usługowej – treningi z zarządzania czasem
 • stworzenie mobilnej wyszukiwarki, wirtualnego doradcy finansowego dla osób fizycznych oraz wirtualnego doradcy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – szkolenia z konfliktów
 • Kursy Praca Zespołowa – treningi pracownicze
 • – treningi sprzedażowe
 • stworzenie portalu cyfrowego – ekologicznego poradnika prawnego wraz z obsługującą go aplikacją internetową – szkolenia z obslugi klienta
 • zbudowanie serwisu umożliwiającego porównanie i przystąpienie do wybranego funduszu emerytalnego online – szkolenia sprzedażowe
 • wypracowanie zautomatyzowanego systemu typu B2B w zakresie obsługi procesów handlowych – treningi HR
 • PKWiU 316211 – warsztaty sprzedażowe
 • wzmocnienie efektywności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie modernizacyjnego procesu IT łączącego i usprawniającego procesy B2B – treningi negocjacyjne
 • „Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło” – warsztaty z asertywności
 • certyfikacja współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEOPL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B – szkolenia interpersonalne
 • Badania nad wykorzystaniem ekokomponentów i implementacja nowoczesnych metodyki produkcji świec – szkolenia HR
 • Budowa innowacyjnego zhermetyzowanego parku zbiorników benzynowych – warsztaty z przywództwa
 • Budowa platformy wymiany danych pomiędzy G24 Group a Partnerami – szkolenia z delegowania
 • Depresja – mechanizmy – terapia – szkolenia handlowe
 • Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię czystego azotu – warsztaty z przywództwa
 • interaktywna platforma wymiany danych pomiędzy biurami nieruchomości – warsztaty firmowe