By   16 lutego 2017

Ostatnie kilka miesięcy to polepszająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najniższy od 1991 roku poziom. W październiku wynosiło około ośmiu procent, a jakieś spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem dobrych pracowników.

Z całą pewnością taka sytuacja występuje w technologicznych branżach, tam już od paru lat ludzie są świadomi tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak bardzo podoba sytuacja zaczyna mieć miejsce w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna z pracą było bardzo różnie.

Taka sytuacja będzie korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz również dla naszej gospodarki, jaką pomoże napędzić wzrost pensji. Dodatkowo coraz większą rolę ogrywają różne benefity, jakimi kusi się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć sportowe karty, opiekę medyczną czy też pakiet ubezpieczeń dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w tym roku ogólna ilość osób nie mających stałego zatrudnienia osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Główną przyczyną tego typu problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Wbrew opiniom licznych osób, technologiczny postęp i automatyzacja pracy zbyt mocno nie wpływają na ilość bezrobotnych. Takie hasła usłyszeć już można od XIX wieku, a nadal mimo wykorzystywania dużej liczby maszyn i urządzeń pracownicy cały czas są potrzebni. Natomiast faktycznie tak jest, że zaawansowane technologie mogą spowodować znikanie pewnych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z tego też powodu widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować powinny w swój rozwój i nie bać się zmian.