By   16 lutego 2017

Ostatnie miesiące to poprawiająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia osiągnął najmniejszy od 1991 roku poziom. W październiku bieżącego roku miało wartość 8,2 procenta, a spadki były widoczne aż w 14 województwach. Taka sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z wyszukaniem dobrych pracowników.

Na pewno taka sytuacja jest widoczna w branżach technologicznych, w nich już od kilku lat pracujący tam ludzie są świadomi tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Lecz taka sytuacja pojawia się ostatnio w zupełnie nowych branżach, również w obszarach, w których jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja jest dość korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, ale także dla całości gospodarki, którą pomoże napędzić odpowiedni wzrost pensji. Dodatkowo duże znaczenie zaczynają mieć różne benefity, jakimi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich między innymi sportowe karty, prywatną opiekę medyczną czy ubezpieczeniowe pakiety dla pracowników i ich rodzin.

Co ważne, tendencje w naszym kraju są zupełnie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwuje się regularny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w bieżącym roku ogólna liczba ludzi pozostających bez pracy może sięgnąć poziomu blisko 200 milionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom licznych osób, postęp technologiczny i zwiększająca się automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na ilość bezrobotnych. Takie hasła często się słyszy od dziewiętnastego wieku, a cały czas pomimo pojawienia się ogromnych ilości urządzeń i maszyn pracowników nic nie zastąpi. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne technologie będą powodowały wymieranie pewnych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować we własny rozwój i nie obawiać się zmian.