By   16 lutego 2017

Nieobecność pracowników przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia taki pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz również mu się należy za czas choroby wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do wyznaczonej ilości dni na zwolnieniu będzie je wypłacał pracodawca, a następnie obowiązek ten przejmuje ZUS.

W zapobieganiu chorób pracowniczych ważna jest prewencja, z tego też powodu w działania tego typu często się też angażuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne kursy i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy w ramach tego projektu mogą skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, pozwalających skontrolować zakres ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki takiej analizie można będzie rozpocząć skuteczne działania zapobiegające, a poza tym wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, ten czynnik jest jednym z najczęściej występujących przyczyn pracowniczych chorób. Szacuje się, że blisko sześćdziesiąt procent lekarskich zwolnień będzie skutkiem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej pośród problemów z pracą zawodową.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na wielu różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje rosnące problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a nie leczony stać się może powodem bardziej poważnych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na duży stres zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie mają zupełnie świadomości, ile negatywnych skutków niesie dla nich stresujące życie. Skutki tego typu sytuacji będą się również odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.