By   18 marca 2017


Potwierdzamy że w ramach funduszu europejskiego „Świętokrzyski Program Edukacyjny” do ostatniego etapu dostały się poniższe granty:

 • stworzenie elektronicznej platformy dla procesantów i konsumentów materiałów spersonalizowanych – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie nowej e-usługi dla sektora bankowego, multimedialna weryfikacja kredytobiorców – treningi z zarządzania czasem
 • Szkolenia Zarządzanie W Kielcach – treningi z przywództwa
 • stworzenie nowych e-usług świadczonych za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformacyjnych – treningi interpersonalne
 • zbudowanie portalu informacyjno-społecznościowego wwwMyZeglarzepl – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie serwisu internetowego mobilny poradnik wnętrzarski – treningi ze stresu
 • zbudowanie usługi dostępu do mobilnego systemu Zarządzania Relacjami z Klientem – CRM – szkolenia menedżerskie
 • wzrost konkurencyjności iFusion poprzez stowrzenie i implementacja na rynek produktu Open Connect – szkolenia miekkie
 • zoptymalizowanie efektywności przedsiębiorstwa poprzez implementacja nowoczesnego projektu IT łączącego i usprawniającego procesy B2B – szkolenia z zarządzania projektem
 • „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion – mieszkańców Gminy Ełk” – szkolenia z kreatywności
 • Badania i wzmocnienie strategii działania metodyki współspalania w kotłach na paliwo stałe Vulcan 300 PKWiU: 282212-0030 Kotły centralnego ogrzewania, ogrzewane paliwem stałym – szkolenia zamkniete
 • BAKS EXPORT 2010-2011 – treningi negocjacyjne
 • Budowa nowoczesnego modelu B2B integrującego OPONEOPL z dostawcami hurtowymi opon – warsztaty z zarządzania czasem
 • Budowa platformy wymiany rejestrów pomiędzy ASP Poland sp z o o a Partnerami – szkolenia biznesowe
 • wytworzenia prototypowej instalacji dla pozyskania metanu z pokładów węgla – warsztaty z kreatywności
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2011 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka – treningi z przywództwa
 • Ekspansja specjalistycznej firmy szkoleniowej na zagraniczne rynki – treningi handlowe