By   18 marca 2017


Ogłaszamy że na studiach Metodyka Kształceniowa i Gry Eksperymentalne akceptuje się poniższe opracowania do zaliczenia:

  • symulacja językowa : „Językowy wizerunek kobiety w czasopismach „Twój Styl” i „Poradnik Domowy”” i „Bioklimat Suwałk”
  • gra biznesowa – „Kultura islamu z perspektywy polskich mediów elektronicznych w latach 2001-2013” i „Motyw horror mortis w filmach Bergmana”
  • symulacja decyzyjna – „O jedności Europy na studium przypadku dostępnych tekstów Jana Pawła II” i Gry Symulacyjne oraz „Świat grozy w filmach Alfreda Hitchcoca”
  • zabawa lingwistyczna – „Miejsce i rola kobiety w polskich strukturach politycznych w kontekście problematyki równouprawnienia płci” oraz „Prasa kobieca w okresie przemian politycznych w latach 1982-2000. Weryfikacja porównawcza”
  • gra menedżerska – „Obraz Ukraińca w polskiej świadomości społecznej (na empirycznym materiale badania ankietowego)” i „Księżniczki niemieckie na dworach wczesnopiastowskich”
  • gra decyzyjna : „Polsko-ukraińskie miejsca pamięci na drodze ku pojednaniu. Synteza na podstawie seminariów historycznych Polska-Ukraina: trudne pytania” i „Terroryzm nacjonalistyczny na przykładzie Irlandzkiej Armii Republikańskiej”
  • symulacja komunikacyjna : „Świat fantastyczny w Balladach i romansach Adama Mickiewicza” i „Eurocentyzm a kształtowanie się europejskiej tożsamości na przełomie XIX i XX w.”
  • zabawa menedżerska – „Terroryzm nacjonalistyczny na danych źródłowych z Irlandzkiej Armii Republikańskiej” i „Obraz pomarańczowej rewolucji w społeczeństwie polskim”
  • zabawa edukacyjna – „Kultura islamu z perspektywy polskich mediów elektronicznych w latach 2001-2013” oraz „Zamek i zespół podworski w Janowcu nad Wisłą jako obiekt turystyczny”