By   12 kwietnia 2017

W związku z audytem działania funduszowego nr YWM/35 2 4 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Programu Edukacyjnego

Porządek debata w czasie seminarium obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Weryfikacja sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodki na Szkolenia w Poznaniu
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport roczny
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport wodny śródlądowy towarów
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubartowski oraz m. Siemianowice Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: Shanghai ZZ-Adorning Co. Ltd., UNIPAK Sp. z o.o., ZATRA S.A., Paweł Chudzik, AVISmedia J. Dziubiński J. Gintrowicz S.C. , Wacław Gojdź , Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, FITEK , KLIMA NORD , ONE-2-ONE , ROM COMPUTER I Roman Panek, Andrzej Idkowiak spółka jawna, Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak Bracia Pętlak, Biuro Usług Księgowo Finansowych Urszula Obarzanek, TENEX Sp. z o.o., Prywatny Zakład Handlowo-Transportowy „DAR-TRANS” Dariusz Sobota

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.