By   12 kwietnia 2017


Informujemy iż w ramach funduszu unijnego „Warmińsko Mazurski Fundusz Społeczny” do formalnego etapu dostały się następujące projekty:

 • stworzenie mobilnej e-usługi rejestracji i współdzielenia wyników ćwiczeń sportowych i postępów w odchudzaniu – warsztaty z asertywności
 • zbudowanie elektronicznej platformy wsparcia analiz ekonomicznych i zarządzania procesami biznesowymi – treningi biznesowe
 • Certyfikowane Wykłady HR W Tarnowie – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie platformy oraz uruchomienie e-usługi w postaci automatycznego i zdalnego dostępu do cyfrowych zasobów wiedzy oraz wirtualnego doradcy – warsztaty z komunikacji
 • wypracowanie portalu informacyjno-społecznościowego wwwMyZeglarzepl – warsztaty ze stresu
 • stworzenie powszechnie dostępnej biblioteki zdalnej wypożyczającej zabezpieczone i niezabezpieczone książki w postaci cyfrowej – warsztaty menedżerskie
 • stworzenie wirtualnego doradcy innowacyjnej infrastruktury IT – treningi z zarządzania projektem
 • przyrost innowacyjności i efektywności procesów biznesowych poprzez integrację procesów informatycznych współpracujących przedsiębiorstw – szkolenia interpersonalne
 • wzmocnienie efektywności procesów biznesowych poprzez integrację programów informatycznych KTI Consulting, VADO sc i INFIN – treningi z przywództwa
 • „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion – mieszkańców Gminy Ełk” – treningi menedżerskie
 • standaryzacja współpracy przedsiębiorstw z branży medycznej za pomocą Platfomy B2B – szkolenia ze stresu
 • Nr statystyczny PKWiU 432211 – szkolenia zamkniete
 • Budowa fabryki płytek ceramicznych opartej o innowacyjną technologię produkcji „CONTINUA” – szkolenia handlowe
 • Budowa platformy wielomodelowych komponentów do tworzenia mobilnych aplikacji zdalnych – szkolenia z zarządzania czasem
 • Dom pasywny dla każdego – badania i wzmocnienie strategii działania przedsiębiorstwa Domy Silesia – szkolenia ze stresu
 • E-proces sposobem na realizację własnych planów – szkolenia HR
 • Ekspansja firmy DRAGO Sp j z Gdańsk na nowe rynki – warsztaty menedżerskie