By   12 kwietnia 2017


Zawiadamiamy że na kursie Andragogika i Gry Szkoleniowe rekomendujemy nizej wymienione tezy do egzaminu:

  • symulacja lingwistyczna – „Sprawa katyńska w prasie polskiej w latach 1990-2007” oraz „Dobrodziejstwa i pokusy użytkowania internetu”
  • symulacja słownikowa – „Myślenie Zachodu i Wschodu na modelu starożytnej Grecji i Chin” i „Jak media oddziaływują na rozwój agresji u młodzieży”
  • zabawa strategiczna – „Językowy stereotyp blondynki” oraz Gry Biznesowe i „Konstrukcja i badania hybrydowego impulsowego lasera Ho:YLF”
  • zabawa zespołowa : „”Niewiele wie ten, kto dużo przeżył. Wiele ten, kto dużo podróżował”. Walory Lübeck dla turystyki kulturowej” oraz „Inspiracje antyczne w początkach USA”
  • zabawa edukacyjna – „Sytuacja polityczna w Bułgarii na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewiedziesiątych XX w” i „Programowe wspomaganie procesu wytwarzania cienkowarstwowych struktur wielowarstwowych metodami rozpylania magnetronowego i laserowej ablacji”
  • symulacja strategiczna : „Studencka etykieta językowa” i „Cmentarz żydowski w Warcie nad Wartą. Współistnienie kultur, zagłada, pamięć”
  • zabawa lingwistyczna – „Zwycięzcy czy przegrani ? Językowe obrazy polskiej drużyny piłkarskiej na Mundialu 2006” i „Przez Dziką Europę oczami Harrego de Windt’a”
  • zabawa kreatywna – „Autoprezentacja użytkowników portalu społecznościowego Facebook, na modelu dwunastu dostępnych tablic” i „Problematyka społeczna w powieściach antyutopijnych G. Orwella, A Huxlega i E Zamiatina”
  • gra lingwistyczna : „Historia i współczesność klubu żużlowego „Start Gniezno”” oraz „Wykształcenie i kultura chrześcijan starożytnych”