By   3 maja 2017


Zawiadamiamy że na programie Edukacja Innowacyjna i Gry Integracyjne akceptuje się prezentowane na niniejszej liście problemy do pracy dyplomowej:

  • gra słownikowa – „Portrety kobiet w ocenianych dramatach Gabrieli Zapolskiej” i „Atrakcyjność turystyczna wybranej miejscowości na danych źródłowych z Barcelony”
  • gra zespołowa : „Monografia hydrograficzna gminy Jedlińsk” i „Temat miłości tragicznej w zachodniej literaturze romantycznej”
  • symulacja słownikowa – „Rodzina i małżeństwo w Islamie” oraz Symulacje Szkoleniowe oraz „Komunikacje w związku partnerskim”
  • gra kreatywna – „Seksualizm w reklamie – odzwierciedlenie czy kreacja wartości kulturowych” i „Rodzina i małżeństwo w Islamie”
  • zabawa komunikacyjna : „Motyw stepu w polskiej literaturze romantycznej” i „Regiony geograficzne Lubelszczyzny – próby podziałów”
  • zabawa zespołowa : „Charakterystyka pierwszych subkultur młodzieżowych” i „Stereotyp Polaka kreowany przez obcokrajowca”
  • zabawa edukacyjna – „Stosunek Polaków do mniejszości niemieckiej” oraz „Walory turystyczne Dalmacji”
  • gra zespołowa : „Ludowe nazwy roślin” i „Obraz stresu w kulturze medialnej”
  • zabawa komunikacyjna – „Propaganda medialna w okresie dekady Edwarda Gierka” oraz „Czwarta władza w kontekście telewizyjnych i internetowych serwisów informacyjnych w Polsce po transformacji systemowej”