By   26 maja 2017


Zawiadamiamy iż na studiach Andragogika i Symulacje Doświadczalne akceptuje się prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do pracy dyplomowej:

  • gra biznesowa – „Wywiad jako źródlo wiedzy” i „Styk wielu kultur jako atrakcja turystyczna Turcji”
  • symulacja lingwistyczna – „Miejsce i znaczenie lalki barbie w kulturze wspolczesnej” oraz „Zróżnicowanie opinii dotyczącej rekreacji ruchowej wśród studentów uczelni w Lublinie”
  • zabawa strategiczna – „Rozwój miasta Gniezna i powiatu Gnieźnieńskiego w turystyce” oraz Interpersonalne Gry Decyzyjne i „Kościół katolicki św. Trójcy w Strzelnie i cerkiew prawosławna Św. Michała Archanioła w Ciechocinku”
  • zabawa językowa : „Propaganda medialna w okresie dekady Edwarda Gierka” oraz „Wizerunki kobiety kreowanej w reklamie prasowej doby kultury konsumpcji”
  • gra lingwistyczna : „Laserowo-plazmowe źródło miękkiego promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu o regulowanym zakresie emisji ” i „Psychologiczne i kulturowe mechanizmy przekazów reklamowych”
  • symulacja decyzyjna : „Anglicyzm w prasie kobiecej na modelu „Twojego Stylu”, „Gali”, „Cosmopolitan”, „Elie”” i „Słownictwo w wędkarstwie”
  • gra kreatywna : „Instytucje ochrony strony biernej procesu karnego w świetle obowiązującej regulacji prawnej” oraz „Recepcja sztuki antycznej w architekturze Gniezna od XVIII do XXI wieku”
  • gra językowa : „Kreacje postaci literackiej Cycerona w cyklu powieściowym „Roma sub rosa” Stevena Saylora” oraz „Wizerunek w kulturze popularnej”
  • symulacja menedżerska : „Serwisy internetowe Wielkopolskich Organizacji Pożytku Publicznego – Synteza treści i funkcjonalności” oraz „Prawo do ochrony życia w Polsce na tle europejskim”