By   27 maja 2017

Aktualności – zadania końcowe – Szkolenie Dla TrenerówZ dniem dzisiejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Szkoła Trenerów Sprzedaży:

Zadaniem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych członków jednej z niżej wymienionych organizacji NGO, a potem przygotowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Głównym fragmentem zaliczenia powinien stać się blog seminaryjny szkolenie dla menedżerów

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE RÓWNIEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Metody doskonalenia systemu logistycznej obsługi klienta
 • Relacje z pracownikami
 • Warsztat rozwoju przywództwa i umiejętności menedżerskich
 • Kurs Coachingu Warszawa


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH
 • POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ ZIEMI ELBLĄSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE PSYCHOEDUKACJI I TERAPII „EVOLUTIO”
 • TOWARZYSTWO IZERSKIE
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM.ŁUKASZA EWANGELISTY
 • „FUNDACJA VIVE SERCE DZIECIOM”
 • ŁEMKOWSKA FUNDACJA OŚWIATOWA IMIENIA JANA KRYNICKIEGO
 • „DOM WSPÓLNOTY BARKA W DREZDENKU”
 • FUNDACJA RODZINY ROZENBLAT
 • STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „OGNIK”
 • BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA FENYLOKETONURIĘ
 • SWARZĘDZKI KLUB SPORTOWY „UNIA”
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AB OVO”
 • STOWARZYSZENIE MAKI
 • STOWARZYSZENIE OBLACKA POMOC MISJOM „LUMEN CARITATIS”