By   27 maja 2017

Dostawcom i kooperantom, których nazwiska poniżej, bardzo składamy wyrazy wdzięczności (oraz przyznajemy opisane niżej upominki) za włożony wysiłek na uzupełnienie kwestionariusza, który przygotowali nasi trenerzy Filemon Radziński, Robert Dolibug, Zbi-gniew Latała i Emilian Hilgner na szkoleniu Tatrzańskie Motoryzacyjne Eventy Team Building

  • Wiktor Krakowiak, Zaopatrzeniowiec, Paszowice, otrzymuje kupon na program e-learning „Strategiczny hr” lub wyjazd integracyjny a także wydawnictwo „Idee neopogańskie w filozofii narodowej Bronisława Ferdynanda Trentowskiego”
  • Filemon Kołodziej, Kontroler wewnętrzny, Łomża, zdobywa wejściówkę na program e-learning „zarządzanie ryzykiem w projekcie – project risk managment” lub zabawę i grę integracyjną a dodatkowo publikację „Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa”
  • Andrzej Pięta, Aktuariusz, Biały Bór, przesyłamy bezpłatny voucher na trening „ efektywne negocjacje” lub wybraną naszą grę szkoleniową a także publikację „Biblioteki publiczne końca XX wieku”
  • Antoni Śpiewakowski, Florysta , Szczutowo, zdobywa wejściówkę na panel moderowany „zarządzanie procesami, czasem, zasobami” lub zabawę i grę integracyjną i książkę „Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne”
  • Marcel Boncol, Funkcjonariusz inspekcji celnej, Przerośl, przyznajemy rabat na panel moderowany „szkolenia z tworzenia systemu szkoleń i rozwoju pracownikow” lub jedną z naszych gier integracyjnych oraz wydawnictwo „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych”
  • Nikodem Marcinkiewicz, Inspektor ochrony danych osobowych , Drzewica, przyznajemy rabat na szkolenie „Przygotowanie i wygłaszanie przemówień” lub jedną z naszych gier integracyjnych a dodatkowo wydawnictwo „pomiary jakościowe w pedagogice.Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka”
  • Mateusz Wilk, Redaktor wydawniczy , Miłki, dostaje od nas zaproszenie na moduł coachingowy „Ms project – podstawy zarządzania projektami” lub imprezę i zabawę team building a ponadto publikację „Jąkanie to nie wyrok”