By   13 czerwca 2017


Informujemy że w ramach funduszu europejskiego „Zachodniopomorski Fundusz Edukacyjny” do ostatecznego etapu dostały się niżej wymienione aplikacje:

 • stworzenie mobilnej platformy e-learningowej dotyczącej robotyki i automatyki “ Akademia Robotyki i Automatyki – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie nowoczesnego projektu wytwarzania wspomaganego komputerowo skierowanego dla przemysłu metalowego – szkolenia z konfliktów
 • Szkolenia Międzykulturowe W Kielcach – warsztaty pracownicze
 • stworzenie platformy B2B dla PUH „skok technologiczny” Sebastian Serek – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie portalu umożliwiającego świadczenie e-usługi technologicznego przygotowywania zleceń produktów personalizowanych oraz zamawiania odbitek zdjęć – szkolenia z konfliktów
 • zbudowanie serwisu eksperckiego z osystemowaniem analitycznym dla finansistów – warsztaty z kreatywności
 • zbudowanie technologicznego vortalu conowegopl – warsztaty pracownicze
 • wzrost konkurencyjności i zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne – warsztaty menedżerskie
 • zwiększenie poziomu importu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowego produktu – treningi z obslugi klienta
 • APP, ADPR – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – warsztaty firmowe
 • B2B dla VMI SCM – biznes multimedialny źródłem generacji przychodów i ograniczania kosztów w relacjach kooperacyjnych – treningi z przywództwa
 • Badania i skok technologiczny przyszlościowej procedury tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne – szkolenia pracownicze
 • Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych – warsztaty interpersonalne
 • Centrum Cyklotronowe Bronowice – stanowisko Gantry – szkolenia HR
 • DNV Survey Toolbox – aplikacja do automatyzacji pomiarów statków w oparciu o geometryczny model 3D – warsztaty z zarządzania czasem
 • e-ERP – innowacyjna struktura ERP w modelu SaaS – szkolenia z obslugi klienta
 • Ekspercki system do szacowania wartości rynkowej nieruchomości – szkolenia z zarządzania projektem