By   16 czerwca 2017


Zawiadamiamy iż na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Eksperymentalne akceptuje się poniższe problemy do superwizji końcowej:

  • symulacja lingwistyczna – „Wpływ narzędzi wyszukiwawczych na kształtowanie Word Wide Web” i „Rozum i uczucie w powieściach Jane Austen”
  • zabawa biznesowa : „Kategorie płci w twórczości filmowej Pedro Almadorovara” i „Rozwój kulturowy i promocje powiatu wrzesińskiego”
  • symulacja słownikowa : „Stan Wojenny w publicystyce polskiej i zagranicznej” i Gry Negocjacyjne oraz „Filmowe wyobrażenie wątków ewangelicznych”
  • zabawa słownikowa : „Ikona w prawosławiu: źródło doznań estetycznych i duchowych” oraz „Budowanie wizerunku firmy na przykladzie firmy Paroc”
  • symulacja lingwistyczna : „Klimatyczne skutki wojny nuklearnej” i „”Zwrotnik Raka” H. Millera – traktat filozoficzny czy pornografia?”
  • gra decyzyjna : „Wspólnota międzynarodowa wodec problemu Kosowa w latach dziewiędziesiątych XX wieku” oraz „Sprawa katyńska w prasie polskiej w latach 1990-2007”
  • zabawa językowa – „Genderowy retelling „Penelopiady” Margaret Atwood i „Anny In w grobowcach świata” Olgi Tokarczuk” oraz „Warunki klimatyczne Sudetów”
  • symulacja lingwistyczna – „Bunt przedmieść Paryża z listopada 2005 roku w zwierciadle prasy francuskiej na tle porównawczym” oraz „Venatio-krwawa rozrywka w starożytnym Rzymie”
  • gra biznesowa – „Dawnych Polaków podróże do Chin” i „Kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie lubartowskim”