By   23 czerwca 2017

Zestawienie dopuszczonych do kolejnej rundy projektów w ramach subwencji Amerykańskiego Grantu Kapitałowego:

  • 9/I/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Mobilna Jednostka Usuwania Awarii (MJUA) – dla konkurencyjności , FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA LUK-BUD Łukasz Krześniak, . Dla tego projektu przyznano środki na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Marek Skała. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Instytut Rozwoju Biznesu
  • B2/K/POMORSKIE-, Innowacyjne leczenie nieoperacyjne przodozgryzu u osob w wieku – lat poprzez zastosowanie nowoczesnej diagnostyki ortodontycznej d, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ-PORADNIA ORTODONTYCZNO-STOMATOLOGICZNA S.C. MAŁGORZATA KUC-MICHALSKA, ANETA KARSKA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano finansowanie na symulacje strategiczne. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje Andrzej Batko .
  • B6/T/MAŁOPOLSKIE-, przystosowanie do potrzeb innowacyjnej techniki precyzyjnego diagnozowania i obrazowania w obrębie twarzoczaszki., INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BUBIŁEK-BOGACZ, Dla tego projektu zatwierdzono dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Tymochowicz. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji House of Skills
  • A2/D/PODLASKIE-, Lekkie i inteligentne środowisko operacyjne dostępu do systemów odziedziczonych., VENCO SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku ogłoszono subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Wojciech Herra. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Akademia przygoda
  • 9/R/LUBUSKIE-, automatyczna reorganizacja i komercjalizacja innowacji procesowej i produktowej, polegającej na zakupie linii produkcyjnej pod zbiorniki na olej hydrauliczny z łapami mocującymi do samochodów ciężarowych ze specjalnym korkiem wyposażonym w miarkę oleju., „Z&Z MOTOART” PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MARIAN ZDZIEBŁO & KRZYSZTOF ZAWODNIAK SPÓŁKA JAWNA, Dla tego wniosku zaakceptowano środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Berndson
  • 2/I/POMORSKIE-, poprawa konkurencyjności oraz innowacyjności spółki poprzez przystosowanie do potrzeb na rynek nowych produktów o podwyższonych cechach jakościowych., „CD” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono finansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Wojciech Skała. Zalecane szkolenia handlowe w spółce ODiTK
  • G0/B/ZACHODNIOPOMORSKIE-, wprowadzenie na rynek nowej wersji innowacyjnego systemu IRF. , ABI SERWKOM SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu przyznano środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Szymon Skała. Zalecane szkolenia handlowe w spółce IBD Business School
  • 9/L/MAŁOPOLSKIE-, Podniesienie konkurencyjności rynkowej dzięki wdrożeniu autorskiego, automatycznego procesu produkcji, monitorowania i zarządzania wyrobem w liniach technologicznych do produkcji bram segmentowych, dwuskrzydłowych i drzwi stalowych. , „GROS” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Mindlab