By   28 czerwca 2017


Potwierdzamy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Doświadczalne akceptujemy prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do egzaminu:

  • gra kreatywna – „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego” i „Przemoc w filmie”
  • symulacja słownikowa – „Angielsko-bułgarskie paralele w zakresie terminologii komputerowej i internetowej” oraz „Bioklimat Suwałk”
  • symulacja słownikowa : „Współczesne zjawiska globalizacji a procesy regionalizacji w Unii Europejskiej” i Logistyczne Gry Szkoleniowe i „Oblicza młodopolskiego artysty na podstawie obserwowanych pism”
  • symulacja zespołowa – „Żywot świętych na ekranie ” i „Seks i erotyka w reklamie”
  • zabawa słownikowa – „Sposoby przetrwania w nazistowskich obozach koncentracyjnych” oraz „Propaganda w stosunkach polsko-niemieckich czasów II wojny światowej i początku XXI wieku”
  • symulacja strategiczna – „Czarny wrzesień i masakra w Monachium. Zbrodnia podczas świętego pokoju” i „Jacqres Lovis David a antyk i polityka”
  • zabawa słownikowa – „Mogilno: współrzędne czasu historycznego przestrzeń geokulturowa” i „Kobieta w islamie z punktu widzenia i ocen religii chrześcijańskiej”
  • zabawa decyzyjna – „Elektrometeory i ich charakterystyka” oraz „Bułgarzy w ocenie własnej i w oczach Polsków”
  • zabawa kreatywna – „Współczesna rola mediów katolickich w Polsce. Wpływ mediów katolickich na wiare i poglądy ich odbiorców” i „Rasizm jako przejaw wykluczenia”