By   9 lipca 2017

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr LZD/13 2 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Trustu Spójności

Harmonogram dyskusja podczas warsztatu przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Audyt efektywności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel Na Wyjazdy integracyjne w Łodzi
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • Produkcja metali szlachetnych
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • Działalność w zakresie architektury
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: myślenicki oraz m. Ostrołęka

  Upoważnieni beneficjenci to: Rafal Szczypkowski Firma Transportowo-Handlowow-Uslugowa,,RAFI-TRANS”, Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Bank PEKAO SA, WOLF II SŁUŻBA OCHRONY , „MASTER” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa , ATS Tour Sp. z o.o , COTIS EU SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga , ONLINE EXPO POLSKA , PLASTSYSTEM RZESZÓW , WIP A. WENSŁAWOWSKI, Pi. PSTRĄGOWSKI, CB , Rudnik Sp z o.o., XEROSERWIS Ireneusz Golatowski

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.