By   9 lipca 2017


Ogłaszamy że w ramach pogramu europejskiego „Łódzki Fundusz Społeczny” do następnego etapu dostały się znajdujące się na poniższej liście projekty:

 • zbudowanie cyfrowego serwisu, na którym świadczona będzie e-usługa wymiany walut dla spłacających kredyty w walutach obcych – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie nowego programu B2B integrującego sieci komórkowe partnerów z smsowymi usługami biznesowymi – treningi miekkie
 • Treningi Dla Przedstawicieli – treningi zamkniete
 • zbudowanie platformy B2B dla sieci sprzedaży produktów edukacyjnych RoboCAMP – warsztaty z asertywności
 • zbudowanie portalu tematycznego dla rodziców z zestawem e-usług – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie serwisu prognozy pogody na żądanie – szkolenia z zarządzania projektem
 • stworzenie zautomatyzowanego modelu typu B2B w zakresie obsługi procesów handlowych – szkolenia z kreatywności
 • przyrost eksportu w ZMM MAXPOL – szkolenia z przywództwa
 • zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego firmy Tymbark-GMW poprzez rozbudowę laboratorium – szkolenia pracownicze
 • Analityczny, wysokorozdzielczy, transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki, nanotechnologii i spintroniki – treningi HR
 • B2B nową ścieżką intensyfikacji dla partnerów biznesowych Firmy RESGRAPH – warsztaty z przywództwa
 • Badania nad uczącymi się procesami sterowania dla robotów edukacyjnych – szkolenia z zarządzania czasem
 • Budowa nowoczesnego zakładu produkcji wysokiej jakości topnika spawalniczego – warsztaty z przywództwa
 • Budowa nowego przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjną technologię konstrukcji form – warsztaty menedżerskie
 • Dofinansowanie harmonogramu dynamizacji i importu firmy ELEKTRO-MET Wojciech Morzyński – szkolenia z kreatywności
 • Dywersyfikacja usług poprzez zaimplementowanie modernizacyjnej technologii modernizacji nasypów kolejowych i likwidacji osuwisk – treningi z delegowania
 • interaktywny biznes typu B2B szansą ekspansji BRUNIMEX – szkolenia handlowe