By   13 lipca 2017


Zawiadamiamy iż na kursie Metodyka Kształceniowa i Gry Integracyjne polecamy nizej wymienione publikacje do zaliczenia:

  • zabawa edukacyjna : „Awans społeczny w dziewiętnastowiecznej Francji na podstawie powieści „Czerwone i czarne” Stendhala” oraz „Reklama w prasie dawnej i współczesnej na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie Dziennika Poznańskiego”
  • symulacja kreatywna – „Śladami Karla Friedricha Schinkla. Architektoniczne realizacje Schinkla w Gdańsku ” i „Drzewo z korzeniami. Wybrane zagadnienia z życia społeczno-kulturowego współczesnej mniejszości niemieckiej w Polsce”
  • zabawa komunikacyjna – „Mniejszość ukraińska w Polsce 1918-2010. Prasa narodowa w kontekście wydarzeń historyczno-kulturowych” i Produkcyjne Symulacje Biznesowe oraz „Zjawisko narkomanii w Polsce”
  • gra decyzyjna : „Charakterystyka temperatury powietrza w Bialej Podlaskiej w latach 1991-2010 na podstawie danych obserwacyjnych siatki regularnej E-OBS” oraz „Czasopisma młodzieżowe w okresie transformacji w Polsce 1980-2005”
  • zabawa decyzyjna – „Obraz kobiety w polskim serialu telewizyjnym na przykldzie serialu „Na wspólnej”” oraz „Idea współczesnego feminizmu w twórczości Olgi Tokarczuk”
  • zabawa lingwistyczna – „Język polski jako obcy – rozumienie pojęć uniwersalnych: wolność, demokracja, terroryzm. Rola kultury” i „Wpływ telewizji na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia”
  • symulacja strategiczna – „Gniezno jako ośrodek europejskiej tożsamości kulturowej” i „Media jako czwarta władza”
  • symulacja strategiczna – „Prawa człowieka w Unii Europejskiej” i „Dialog międzykulturowy w programach Unii Europejskiej. Teoria, a praktyka”
  • symulacja edukacyjna : „Reklama w przekazie telewizyjnym” i „Obraz społeczeństwa Królestwa Polskiego XIX w.”