By   6 sierpnia 2017


Zawiadamiamy że w ramach funduszu unijnego „Warmińsko Mazurski Fundusz Edukacyjny” do merytorycznego etapu przechodzą poniższe aplikacje:

 • zbudowanie cyfrowej platformy rozwiązywania problemów technicznych Naprawiszto – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie kompleksowego systemu zarządzania procesami i komunikacją wewnętrzną w przedsiębiorstwie on-line – treningi pracownicze
 • Kursy Dla Kierowników W Opolu – szkolenia pracownicze
 • stworzenie platformy zdalnej obsługującej konsultacje społeczne prowadzone przez instytucje publiczne i firmy systemowe dla obywateli – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie portalu networkingowego umożliwiającego założenie ZAKŁADU PRACY – szkolenia firmowe
 • stworzenie serwisu internetowego prognosticpl świadczącego innowacyjne e-usługi prognozowania szeregów czasowych – szkolenia firmowe
 • zbudowanie wortalu zdalnego poświęconego tematyce alergii MojeAlergiePL – treningi z kreatywności
 • przyrost konkurencyjności firmy DIVICOM poprzez wdrożenie elektronicznego programu B2B wśród partnerów biznesowych – szkolenia interpersonalne
 • wzmocnienie liczby nowoczesnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców systemów nowoczesnych – szkolenia sprzedażowe
 • Automatyczna koncepcja obrotu odpadami – szkolenia zamkniete
 • certyfikacja wymiany informacji szansa zwiększenia efektywności prowadzonych działań – warsztaty z komunikacji
 • Bank Domów – inteligentna e-usługa tworzenia systemów koncepcyjnych i kosztorysowania domów pasywnych – szkolenia handlowe
 • Budowa Centrum usług wspólnych dla Grupy Alstom – szkolenia z asertywności
 • Budowa platformy wymiany rejestrów pomiędzy ASP Poland sp z o o a Partnerami – szkolenia z obslugi klienta
 • DORADZTWO PRZYGOTOWUJĄCE PRZEDSIĘBIORCĘ DO POZYSKANIA INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM POPRZEZ DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT – warsztaty HR
 • E-badanie jako optymalizacja procesu szkoleniowego – warsztaty z asertywności
 • E-INFRA pakiet e-usług dla menadżera, pracownika i kontrahenta zintegrowany z informatycznym procesem zarządzania przedsiębiorstwem – warsztaty z kreatywności