By   10 września 2017


Ogłaszamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Łódzki Fundusz Pomocowy” do kolejnego etapu dopuszczono znajdujące się na poniższej liście aplikacje:

 • zbudowanie cyfrowej platformy do systemowania wnętrz pomieszczeń – warsztaty z asertywności
 • wypracowanie nowatorskiej e-usługi prowadzonej na portalu EMIASTAPL – treningi interpersonalne
 • Kursy Dla Szefów – treningi z obslugi klienta
 • zbudowanie osystemowania udostępnianego on-line do obsługi usług świadczonych cyklicznie i windykacji należności – szkolenia z zarządzania czasem
 • wypracowanie portalu społecznościowego niskie opłaty – warsztaty biznesowe
 • wypracowanie semantycznej wyszukiwarki i porównywarki produktów w Internecie – treningi z przywództwa
 • stworzenie wirtualnej przymierzalni ubrań uruchomienie nowej e-usługi – szkolenia z kreatywności
 • przyrost innowacyjności przedsiębiorstwa Globema poprzez realizację badań przemysłowych oraz rozwojowychPKWiU-722212 – warsztaty zamkniete
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Quest poprzez rozpoczęcie działalności eksportowej – szkolenia zamkniete
 • ABC Learning – stworzenie platformy e-learningowej do e-usługi przeprowadzania szkoleń i zarządzania nimi – warsztaty z asertywności
 • automatyzacja procesów biznesowych na linii dostawcy – Ser-Milk – odbiorca – szkolenia z zarządzania projektem
 • Badania nad usuwaniem związków złowonnych w zakładach tłuszczowych z implementacjam – szkolenia z przywództwa
 • Branding szansą na wzmocnienie konkurencyjności importowej polskich owoców i warzyw – warsztaty ze stresu
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – szkolenia interpersonalne
 • Droga do Polski Przedsiębiorczej – szkolenia z konfliktów
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowoczesnej metodyki produkcji panelowych filtrów powietrza – szkolenia z zarządzania projektem
 • Ekspansja na rynki zagraniczne firmy „KRUSZYWA POLSKIE” poprzez udział w targach – szkolenia zamkniete