By   6 listopada 2017

Baza nagrodzonych wnioskodawców w ramach dofinansowań Brytyjskiego Grantu Kapitałowego:

  • AF5/N/ŁÓDZKIE-, skuteczne zaimplementowanie technologii produkcji innowacyjnej na skalę świata wirowej wielostopniowej pompy wysokociśnieniowej, „ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP” SA, . Dla tego aplikacji zatwierdzono dofinansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Batko. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Mindlab
  • AB7/Y/PODLASKIE-, podniesienie konkurencyjności spółki STRADOM poprzez macierzowe przeorganzowanie innowacyjengo produktu multifilamentowego. , Stradom SA, Dla tego wniosku przyznano subwencję na gry szkoleniowe. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie.
  • B8/P/LUBELSKIE-, poprawa innowacyjności, konkurencyjności i zatrudnienia firmy poprzez skuteczne zaimplementowanie przestrzennej technologii D w procesach projektowania, testowania oraz produkcji lamp operacyjnych. , MCD ELECTRONICS SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Certes
  • E2/B/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, wzrost konkurencyjności poprzez przystosowanie do potrzeb innowacyjnych rozwiązań, LAMBER SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zaakceptowano dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Grzesiak. Zalecane szkolenia w agencji Brainstorm
  • 0/T/KUJAWSKO POMORSKIE-, Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup linii diagnostycznej oraz myjni samochodowej w innowacyjnej technologii., BEDNARZ ZBIGNIEW STACJA PALIW PŁYNNYCH BZ, Dla tego aplikacji zatwierdzono środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Szymon Santorski. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 3/F/ŁÓDZKIE-, poprawa konkurencyjności firmy Osicka Marzena Centre Sport poprzez przystosowanie do potrzeb nowych usług i uruchomienie innowacyjnego technologicznie kompleksu usługowego rekreacyjno-wypoczynkowego wyposażonego w inteligentny system zarządzania infrastrukturą i usługami zintegrowanymi z nowatorskim systemem informatycznym mobilnego klucza turystycznego., OSICKA MARZENA CENTRE SPORT, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano środki na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Berndson
  • B4/B/LUBELSKIE-, kompleksowe przygotowanie centrum obróbczego CNC do frezowania i owiercania profili aluminiowych oraz piły dwugłowicowej w Śląskiej Fabryce Okien i Drzwi „NORMA” Sp. z o.o. innowacją i wzmocnieniem konkurencyjności Spółki., ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN I DRZWI „NORMA” , Dla tego wniosku ogłoszono subwencję na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Homo Creatore
  • D1/J/KUJAWSKO POMORSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnych rozwiązań z zakresu teleopieki, CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZNICTWA CENPIL SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Progress project
  • DA2/U/LUBUSKIE-, Uruchomienie innowacyjnej usługi mobilnego serwisu w chłodnictwie, FRIGIPOL SP Z O.O., Dla tego aplikacji ogłoszono subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Marek Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w firmie GFKM