By   9 listopada 2017


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Podkarpacki Fundusz Edukacyjny” do drugiego etapu dopuszczono następujące programy:

 • wypracowanie mobilnej platformy logistycznej – treningi miekkie
 • zbudowanie narzędzi do bezobsługowego świadczenia usług dla podróżujących samolotami – warsztaty z obslugi klienta
 • Firmowe Wykłady Z asertywności – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie platformy oraz implementacja e-usługi w postaci technologicznego i zdalnego dostępu do cyfrowych zasobów wiedzy oraz wirtualnego doradcy – warsztaty handlowe
 • zbudowanie portalu umożliwiającego wspólną pracę oraz tworzenie witryn intranetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw – warsztaty ze stresu
 • zbudowanie profesjonalnego serwisu społecznościowego dla branży filmowej i telewizyjnej – warsztaty zamkniete
 • wypracowanie unikalnego oprojektowania online ProjectThunder umożliwiającego zarządzanie przebiegiem projektów produkcyjnych – treningi z przywództwa
 • przyrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie harmonogramu dynamizacji importu – treningi sprzedażowe
 • zoptymalizowanie potencjału badawczo-rozwojowego poprzez wdrożenie metodyki syntezy siRNA w skali laboratoryjnej, mających zastosowanie w intensyfikacji nowoczesnych leków – szkolenia sprzedażowe
 • Automatyczny proces Informacji Orzeczniczo – Wokandowej – warsztaty z zarządzania czasem
 • certyfikacja i usprawnienie działań obsługowo – sprzedażowych przy rezerwacjach hoteli i imprez dla klientów biznesowych STAYPOLAND – szkolenia miekkie
 • Badania nad usuwaniem związków złowonnych w zakładach tłuszczowych z wdrożeniem – szkolenia z przywództwa
 • Biotechnologie i systemowe technologie medyczne – warsztaty ze stresu
 • Budowa sieci dystrybucyjnej firmy poprzez modyfikację istniejącego procesu informatycznego umożliwiającą wykorzystanie funkcji B2B – treningi pracownicze
 • Dofinansowanie koncepcji rozwoju i eksportu firmy ELEKTRO-MET Wojciech Morzyński – szkolenia z przywództwa
 • Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię czystego azotu – szkolenia pracownicze
 • EKSPANSJA HOTEL SERVICE W EUROPIE – warsztaty z asertywności