By   14 grudnia 2017


Zawiadamiamy że na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Szkoleniowe zalecamy prezentowane na niniejszej liście problemy do egzaminu:

  • zabawa menedżerska – „Projekt wycieczki turystycznej po wybranych zamkach krzyżackich” oraz „Układy zasilania kwantowych laserów kaskadowych stosowanych w spektroskopii”
  • zabawa kreatywna – „Atrakcyjność turystyczna wybranej miejscowości na przykładzie Barcelony” oraz „Etykieta językowa w komunikacji na studium przypadku klient – sprzedawca”
  • zabawa decyzyjna – „Pismo linearne B Grecja nykeńska w świetle zabytków pisma” oraz Słownikowe Gry Biznesowe i „Pojęcie piękna u obserwowanych autorów antycznych i wczesnośredniowiecznych”
  • symulacja zespołowa : „Atrakcyjność turystyczna powiatu kraśnickiego” oraz „Komunikacja wsród spostowców. Na danych źródłowych z grupy maratończyków”
  • zabawa zespołowa : „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na przykładzie „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i „Skargi umierającego”)” i „Język polski jako obcy – rozumienie pojęć uniwersalnych: wolność, demokracja, terroryzm. Rola kultury”
  • symulacja menedżerska – „Wizerunek męskiego wampira w twórczości Anne Rice i Lynsay Sards” oraz „Buddyjski ośrodek medytacyjny Diamentowej Drogi w Poznaniu jako przykład polskiej fascynacji religiami Dalekiego Wschodu”
  • zabawa kreatywna : „Czałga i disco polo. Fascynacja i wstyd” i „Misja czy wojna? Literacki i filmowy obraz polskich żołnierzy w Afganistanie”
  • zabawa strategiczna : „Kreowanie wizerunku femme fatale w literaturze europejskiej” oraz „Między Wschodem a Zachodem, przeszłościa i teraźniejszością, pomiędzy barbarzyństwem a cywilizacją – Bałkany w jednoczącej się Europie”
  • symulacja językowa – „Język druków wydanych przez „Solidarność” w latach 80-tych” oraz „Obraz średniowiecznego klasztoru i życia zakonnego w powieści Umberta Eco”Imię róży””