By   25 grudnia 2017


Ponizszym współpartnerom doceniając dziękują w imieniu Grupy Kapitałowej za zaangażowanie na udzilone licencje i know how – podpisano: Alfons Gawłowski, Paweł Jarczyński, Mikołaj Koniarek i Hipolit Kurek

 • Sympozjum pamięci Jana Baudouina de Cortenay: Jan Baudouin de Courtenay – człowiek – uczony – społecznik
 • Jubileuszowy Kurs Ekspertów ds. Edukacji Spotkania Integracyjne i Team Building outdoor
 • Historyczne a współczesne koncepcje Boga i religii
 • Służba publiczna – stan obecny, opcje i warianty badawcze a także oczekiwania
 • II Praktyczne Warsztaty biznesowe team building nt.: „Systemy Ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne jak również wojskowe.
 • XI Łódzkie Spotkania Neonatologiczne pt” Diagnostyka i leczenie zaburzeń hemodynamicznych u noworodka”. Bronisławów, 5-6 listopada 2015
 • Modelowanie i prognozowanie mikroekonomii narodowej
 • VI Konferencja Diagnostyczno-produkcyjna pt.: GIS, modelowanie a także monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi
 • Twórczość i kultura muzyczna krajów słowiańskich.
 • V Spotkania Naukowo-Szkoleniowe problemy oporności i bakterii na antybiotyki w aspekcie klinicznym a także diagnostycznym
 • VIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Kryminalistyki
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna, wielowątkowa Szkolenie Symulacyjne team building pt. „Współczesne oblicza bezpieczeństwa”
 • Fifth International NOTICE Conference: iNOTICE’14
 • XIII Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Naukowo-organizacyjna z formalnego harmonogramu ochrona jakości wód, pt: Znaczenie wody dla rozwoju gospodarczego