By   26 grudnia 2017

 • Finansowanie kosztów pozyskanieu sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy dla pracowników PARP zaangażowanych we wdrażanie PO IG w 2010 r
 • Foresight technologiczny intensyfikacji sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym
 • Generator sklepów cyfrowych – wwwgaleriaopenpl – szkolenia HR
 • Inicjowanie nowoczesnych przedsięwzięć gospodarczych wykorzystujących potencjał lotnictwa lekkiego – szkolenia z delegowania i zamknięte szkolenia z obslugi klienta
 • modernizacyjne technologie w przemyśle meblarskim – budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w BN Factory oraz uruchomienie innowacyjnych produktów na rynku europejskim – szkolenia z zarządzania czasem
 • Szkolenia Menedżerskie Warszawa – szkolenia pracownicze i sobotnie szkolenia z przywództwa
 • Integracja procesów informatycznych w celu automatyzacji procesu wymiany danych pomiędzy przedsiębiorstwem morelenet i partnerami
 • zdalna struktura publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – szkolenia handlowe
 • IP HERMES Ochrona własności przemysłowej w innowacyjnych firmach – szkolenia interpersonalne
 • Koncepcja programowo – przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory –
 • MobilnaNauka – zbudowanie cyfrowej platformy edukacyjnej umożliwiającej naukę dowolnych zagadnień przy użyciu telefonu komórkowego oraz serwisu elektronicznego – warsztaty z delegowania
 • Modernizacja i unowocześnienie Laboratorium Nowych Technik Energetycznych w Instytucie Energetyki
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia miekkie
 • Obecni w sieci – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice – szkolenia firmowe
 • Optymalizacja procesów biznesowych między Astra Logistyka Sp z oo i jej partnerami poprzez system informatyczny B2B – warsztaty sprzedażowe
 • Pakiet usług zdalnego, technicznego i biznesowego, modelowania oraz ewaluacji komórkowych sieci 4G: WiMAX i LTE
 • Plan eksportu usług w zakresie IFS/Applications dla firmy Sekwencja Sp z oo – szkolenia pracownicze
 • Portal informacji turystycznej i rezerwacji miejsc noclegowych w Krakowie – treningi z asertywności
 • Pozyskanie i unowocześnienie nowej technologii produktu IT i implementacja go do sprzedaży w spółce THB
 • projekt e-Cło – treningi miekkie
 • Realizacja koncepcji ekspansji eksportu przedsiębiorstwa Amberline Sp z oo – szkolenia zamkniete
 • Rozpoczęcie importu przez firmę AL-BIS AMAZUR
 • wzmocnienie strategii działania importu Spółki „e-MOTO” kluczem do progresu konkurencyjności przedsiębiorstwa – szkolenia z kreatywności
 • skok technologiczny importu w przedsiębiorstwie ARCO poprzez uruchomienie koncepcji rozwoju importu
 • unowocześnienie działalności importowej przez udział w misji gospodarczej do USA – treningi miekkie
 • unowocześnienie działalności ekspoprtowej przez udział w misji gospodarczej do USA
 • unowocześnienie firmy SEKWENCJA poprzez przygotowanie harmonogramu importu usług w zakresie IFS/Applications – warsztaty z asertywności
 • rozwój rynku importowego firmy GLASMARK poprzez wzmocnienie ilości i wartości importu
 • SFERA DRUKU nowoczesna platforma świadczenia cyfrowych usług planowania graficznego – treningi handlowe
 • Stowarzyszenie „Aurum”- sieć inwestorów prywatnych
 • Układ zarządzania energią obejmujący rozproszone źródła i zasobniki energii odnawialnej – szkolenia z przywództwa
 • Uruchomienie portalu driftujmypl świadczącego e-usługę dostępu do wiedzy sportowej doświadczonych zawodników – warsztaty interpersonalne
 • Uzyskanie zgłoszenia patentowego za granicą na wynalazek „Sposób wykonania elektrochemicznego konwertera energii i elektrochemiczny konwerter energii” opracowany w Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie i zgłoszony w Urzędzie Paten
 • WIDOK – Własność Intelektualna: Doceniam – Ochraniam – Korzystam – szkolenia miekkie
 • WROVASC – modelowe Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej – szkolenia z przywództwa
 • wsparcie zarządzania – POT – 2009
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG – warsztaty ze stresu
 • Wytworzenie oraz świadczenie drogą elektroniczną innowacyjnych produktów cyfrowych mind4you – treningi biznesowe
 • zakup i implementacja sytemu B2B do sprzedaży, rozliczeń, kontroli oraz zamówień on-line
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia menedżerskie
 • zagwarantowanie szerokopasmowego Internetu, celem likwidacji białych plam w zachodniej Wielkopolsce – warsztaty interpersonalne}