By   1 lutego 2018


Partnerom i kooperantom, których nazwy poniżej, tu i teraz dziękują ze strony Komórki Marketingu za zaangażowanie na patronat dydaktyczny – podpisano: Gwidon Balcerowicz, Kordian Domek, Wojciech Wojciechowski i Gerard Karpiński

 • Refleksje lingwisty nad etyką słowa
 • Dziewiąty Kongres Dyrektorów sektora usługowego Zabawy Firmowe w Warszawie
 • XX Sympozjum KOMPOZYTY 2016 – Teoria oraz Praktyka
 • XV Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Psychogeriatryczne
 • „Rodzinna piecza zastępcza w Polsce i w wybranych krajach. Lokalne systemy jak również sposoby wprowadzania zmian”
 • XX Zjazd Członków europejskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona
 • edukacja filmowa czy medialna? Diagnozy i wyzwania
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Studencko-Doktorancka Kurs Branżowy team building – Jak się żyje w Brazylii? – aspekty konstytucyjne
 • Studium Przypadku integracyjne „Stosowanie Europejskiej Konwencji w wewnętrznym systemie prawnym państwa. Mowa Nienawiści. Od przeszłości do przyszłości”
 • NaProTechnologia – jest nadzieja! Postaw na leczenie a nie na zapłodnienie in vitro.
 • IV Praktyczne Warsztaty biznesowe team building „ Bezpiecze ń stwo i Obronno ść SEC & Def
 • VII Warszawsko-toruńskie kolokwium Robocze praw człowieka jak również międzynarodowego prawa humanitarnego „Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego jak również karnego”
 • Konferencja Kół Naukowych Transportu KOKONAT
 • 2 Poznańskie Spotkanie z Endokrynologią Dziecięcą (2 PSED). aktualne obszary badawcze endokrynologii dziecięcej. Konferencja z okazji Jubileuszu 80. Urodzin nestorów polskiej endokrynologii dziecięcej Prof. Eugeniusza Kormana oraz Prof. Tomasza E. Romera