By   4 marca 2018


Ponizszym współpartnerom tu i teraz składają wyrazy wdzięczności ze strony Rady Dyrektorów za kilka chwil dedykowanych na patronat dydaktyczny – podpisano: Bazyl Dragon, Benedykt Szlagowski, Gilbert Trzebiatowski i Kornel Bochenek

 • Seminarium team building latynoamerykańskie – Zróżnicowanie religijne Ameryk – mity, tradycje, zjawiska współczesne
 • Kujawski Kongres Kierowników branży IT Spotkania Integracyjne gry przygodowe
 • Spotkanie integracyjne „Nauka z pasją”
 • Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Onkologii Ginekologicznej –Postępowanie w nawrotach nowotworów narządów płciowych Poznań 2016 (czerwiec)
 • Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych – zagadnienia edukacyjne oraz rozwiązania
 • VIII Krakowska konferencja Laboratoryjno-Szkoleniowa pt. „Współczesne tematy empiryczne chorób zakaźnych”
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Spotkanie Cykliczne team building System podatkowy w Słowenii – jego rola a także znaczenie w procesach gospodarowania
 • problemy współczesnej diabetologii w ujęciu multidyscyplinarnym
 • III Polsko-Niemieckie Sympozjum Międzyuczelniane – Rola a także znaczenie medycyny uzdrowiskowej w leczeniu i profilaktyce chorób układu krążenia
 • Regionalna konferencja Naukowo-szkoleniowa pt: „Postępowanie z raną przewlekłą”
 • Konferencja Trzech Sekcji: „Psychoterapia działa! Jak? Refleksje nad procesem psychoterapii”
 • III Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna międzywydzałowa Szkolenie menedżerskie team building „Sektor bankowy oraz ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej” (konferencja organizowana wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Finansistów Wydziału Ekonomicznego UMCS)
 • XII Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć IW 2014
 • Gospodarka niskoemisyjna. Uwarunkowania i perspektywy